პროექტირება

ჩვენი კვალიფიციური საპროექტო გუნდის მეშვეობით  კომპანია შეგისრულებთ მაღალი ხარისხის საპროექტო სამუშაოებს:

ჰიდროტექნიკური ნაგებობები.
წყალარინება და სანიაღვრე ქსელები.
წყლის შიდა და გარე ქსელები.
წყალარინების და წყლის რეზერუარების და სატუმბო სადგურები.
სახანძრო სისტემები და ქსელები.
გათბობა, ვენტილაცია.