წყლის ახალი მაგისტრალების პროექტირება მონტაჟი

 

  1. წყლის ახალი მაგისტრალების პროექტირება მონტაჟი

  2. წყლის ძველი მაგისტრალების რეაბილიტაცია

  3. წყლის ტუმბო (ნასოს) აგრეგატების მონტაჟი

  4. წყლის კვანძების მოწყობა (მრიცხველი)

  5. ——————————————————————-

  6. წყლის შიდა ქსელების პროექტირება მოწყობა

  7. წყალარინების (კანალიზაცია) ახალი მაგისტრალების პროექტირება მონტაჟი

  8. წყალარინების ძველი მაგისტრალების რეაბილიტაცია

  9. წყალარინების რეზერვუარების, სტაციონალური სადგურების და ტუმბოების მოწყობა

  10. სანიაღვრე ქსელების მოწყობა პროექტირება

ასევე გთავაზობთ; პროექტების მომზდებას საბუთების მოწესრიგებას. 

დაგეხმარებით ნებართვების აღებაში!