მიმდინარე სამუშაოები

 


 

 


 

ვიდეო თვალით დათვალიერდა და დიაგნოსტიკა ჩაუტარდა ძველ სანიაღვრე ქსელს.

 


 

თიბიჯი გუნდმა,ახალი,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის,სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების დაპროექტება-მოწყობაზე დაიწყო მუშაობა.

 


 

Leave a Comment